Eftersom våra kunder gör vår verksamhet vill vi gärna lyfta fram några! Vi har över 5 000 kunder landet runt inom restaurang, livsmedel, detaljhandel och bageri. Läs mer om hur olika sorters verksamheter använder sig av vårt kassasystem och tillhörande produkter, och vad det är för typ av kunder vi hanterar.