fbpx

Återbruket är Åstorps kommuns återbruksbutik som används till arbetsträning av långtidsarbetslösa, LSS och SoL men även PRAO-elever. Här säljs allt från prylar till möbler som hämtas på olika återvinningscentraler i närheten.

Återbruket Åstorps kommun
Åstorps kommuns återbruksbutik
Arbetsträningsbutik

Mia Gren som arbetar som handledare brinner för den blandning av människor som det blir på arbetsplatsen. För de långtidsarbetslösa som arbetstränar är även språkträning fokus. Att få träna på just butiksarbete för med sig många goda kvalifikationer som kundbemötande och stresshantering.

Återbruk butik Åstorp
Second hand

”Man lär sig mycket av att alla är unika med olika bakgrund och erfarenhet!”

– Mia Gren, handledare.

Återbruket TruePOS kassaystem

Återbruket har en TruePOS där de har stor nytta av att kunna ha bilder på knapparna.